Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych

Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych
Marek K. Janiak, Andrzej Wójcik (red.)

Książka obejmuje tematy związane z zapobieganiem zdarzeniom radiacyjnym oraz likwidacją skutków takich zdarzeń. Opisane w niej zostały podstawy fizyki promieniowania jonizującego, zasady stosowania ochrony radiologicznej oraz skutki oddziaływania promieni X na żywy organizm. Książka przydatna w procesie szkolenia z zakresu zagrożeń wynikających z ekspozycji na promieniowanie jonizujące w czasie pracy zawodowej, a także w przypadku aktów terrorystycznych czy też zdarzeń radiacyjnych.

Książka przeznaczona dla lekarzy i średniego personelu medycznego stosujących źródła promieniowania do celów diagnostycznych

i leczniczych, służb ratowniczych oraz studentów medycyny i fizyki jądrowej.

Może być wykorzystywana w ramach szkoleń z ochrony radiologicznej przy ekspozycjach zawodowych i medycznych oraz z zakresu medycyny zagrożeń radiacyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak wybuchy jądrowe, wypadki radiacyjne, akty terroru.

W książce omówiono mechanizmy działania promieniowania jonizującego na poziomie komórkowym i tkankowo-narządowym, zespoły choroby popromiennej,  zagrożenia zdrowotne oraz zasady ochrony radiologicznej i postępowania w przypadkach wystąpienia zagrożeń masowych.

Spis treści

Wstęp


  1. Podstawowe elementy fizyki promieniowania jonizującego i dozymetrii

  2. Biologiczne podstawy uszkodzeń popromiennych

  3. Zespół szpiku kostnego

  4. Zespół żołądkowo-jelitowy ostrej choroby popromiennej

  5. Zmiany popromienne skóry i ich leczenie

  6. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej

  7. Ważniejsze wypadki radiacyjne i płynące z nich wnioski

  8. Zagrożenie bronią jądrową i radiologiczną

  9. Profilaktyka i leczenie zaburzeń zdrowotnych u ofiar zdarzeń radiacyjnych

  10. Zaburzenia psychiczne i pomoc ofiarom zdarzeń radiacyjnych
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

 


cena: 52,00 PLN


Powered by Hurtownie.PL